Loài Vật

Thế giới động vật


Đức Phật dạy về 7 loại vợ – Trích từ Kinh Phật cho người tại gia – Bạn là loại vợ nào?
Rằm Tháng Giêng (15 tháng giêng âm lịch) – vì sao có câu nói “Lễ Phật quanh năm không bằng ngày rằm tháng giêng”