Loài Vật

Thế giới động vật

Phụ Kiện Huấn Luyện Chim Săn Nhỏ – Trọng Lượng Dưới 300 gam

350.000 

Phụ kiện huấn luyện chim săn / ưng nhỏ – dành để huấn luyện các dòng chim ưng nhỏ dưới 300 g.

Các dòng phù hợp như Shikra – besra – kestrel – spa…

Toàn bộ chất liệu được gia công hoàn toàn từ da nhập.

Dảm bào chất lượng cao.

Trọn bộ phụ kiện bao gồm : Găng tay, nón đội, còi huấn luyện, dây chân chim, dây chống xoắn, còi, chuông chân, chuông găng tay.

Mô tả

Phụ kiện huấn luyện chim săn / ưng nhỏ – dành để huấn luyện các dòng chim ưng nhỏ dưới 300 g.

Các dòng phù hợp như Shikra – besra – kestrel – spa…

Toàn bộ chất liệu được gia công hoàn toàn từ da nhập.

Đảm bào chất lượng cao.

Trọn bộ phụ kiện bao gồm : Găng tay, nón đội, còi huấn luyện, dây chân chim, dây chống xoắn, còi, chuông chân, chuông găng tay.