Loài Vật

Thế giới động vật

Bầy hồng hạc kiếm ăn bên những con vịt