Loài Vật

Thế giới động vật

Video Cáo Tuyết Bắc Cực / Cáo trắng / Cáo tuyết (Vulpes lagopus)

Cáo Bắc Cực (Vulpes lagopus), hay còn được gọi với tên cáo trắng hoặc cáo tuyết. Đây là một loài cáo nhỏ có nguồn gốc từ vùng Bắc Cực, chúng thường sinh sống tại các quần xã ở đài nguyên Bắc Cực.

Video Cáo Tuyết Bắc Cực

– Tên loài: Cáo Bắc Cực (Vulpes lagopus)

– Nguồn gốc – Phân bố: Bắc Cực.

– Tập tính: Đang cập nhật.

– Sinh sản: 5 đến 8 cáo con.

– Tình trạng: Đang cập nhật.

– Tuổi thọ: 16 năm.

Link: https://loaivat.com/cao-bac-cuc-su-song-noi-thien-nhien-khac-nghiet-nhat-hanh-tinh/

Hiện thêm