Loài Vật

Thế giới động vật

Video Đại Bàng Ăn Rắn Nâu ( Circaetus cinereus )

Đại bàng ăn rắn nâu ( Circaetus cinereus ), đây là một loài chim săn mồi khá lớn trong gia đình họ Ưng (Accipitridae). Video Đại bàng ăn rắn nâu

– Nguồn gốc – Phân bố: Châu Phi.
– Sinh sản: 1 trứng.
– Tình trạng: ít mối quan tâm (Ổn định).
– Tuổi thọ: từ 7 đến 10 năm.

Link: https://loaivat.com/dai-bang-an-ran-nau-san-ca-nhung-loai-ran-cuc-doc/

Hiện thêm