Loài Vật

Thế giới động vật

Đại Bàng Rừng Châu Phi Săn Mồi

Đại bàng rừng châu Phi (Stephanoaetus coronatus), là một loài chim săn mồi lớn sinh sống tại các vùng hạ Sahara châu Phi.

Trên 90 % chế độ ăn uống của đại bàng rừng châu Phi là động vật có vú, chủ yếu là động vật móng guốc nhỏ (như linh dương hoẵng, cheo châu Phi, những con mồi này cá biệt có thể nặng hơn 30 kg), chuột lang hyrax và động vật linh trưởng nhỏ như khỉ.

 

Đại bàng rừng châu Phi.

– Tên loài: Đại bàng rừng châu Phi (Stephanoaetus coronatus)

– Nguồn gốc – Phân bố: hạ Sahara châu Phi.

– Tập tính: Săn mồi thụ động.

– Sinh sản: 1 – 2 trứng/mùa/2 năm.

– Tình trạng: Suy giảm.

– Tuổi thọ : ~14 năm.

 

Link: https://loaivat.com/loai-chim-san-moi-manh-me-nhat-dai-bang-rung-chau-phi/

 

Hiện thêm