Loài Vật

Thế giới động vật

Video Diều Hâu Vuốt Sắc

Diều hâu vuốt sắc, đây là một chim săn mồi thuộc họ Ưng ( Accipitridae ). Chúng còn là loài diều hâu nhỏ nhất ở Bắc Mỹ.

Video Diều hâu vuốt sắc ( Accipiter striatus ).

– Nguồn gốc – Phân bố: Bắc Mỹ , Trung Mỹ , Nam Mỹ và Đại Antilles.

– Sinh sản: 3 – 8 trứng.

– Tình trạng: ít mối quan tâm.

– Tuổi thọ: 19,9 năm.

Link: https://loaivat.com/loai-dieu-hau-nho-nhat-o-bac-my-dieu-hau-vuot-sac/

Hiện thêm