Loài Vật

Thế giới động vật

Hươu cao cổ một mình chống trả bầy sư tử