Loài Vật

Thế giới động vật

Khoảnh khắc một con nhím kiếm ăn trên bãi cỏ