Loài Vật

Thế giới động vật

Một Con Vịt – Bài Hát Một Con Vịt – Convit

Một Con Vịt – Liên khúc nhạc thiếu nhi con Vịt – một con vịt xòe ra hai cái cánh – Chú Ếch Con – Bống Bống Bang Bang – cái bống là cái bống bang Một con vịt xòe ra hai cái cánh Nó kêu rằng các các các, cạc cạc cạc Gặp hồ nước nó bì bà bì bõm Lúc lên bờ vẫy cái cánh cho khô…convit…

Hiện thêm