Loài Vật

Thế giới động vật

Video Những Con Chim Dùng Lửa Săn Mồi

Sử dụng lửa để phục vụ lợi ích, là một trong những đặc điểm nổi bật của con người. Nhưng có vẻ như, con người không phải là loài duy nhất biết sử dụng lửa cho các mục đích riêng của mình

Video chim dùng lửa săn mồi.

Link: https://loaivat.com/nhung-con-chim-dung-lua-san-moi

Hiện thêm