Loài Vật

Thế giới động vật

Video Top 5 Loài Chim Săn Khắc Tinh Loài Rắn – Video Chim Ăn Rắn

Rắn, loài bò sát khiến nhiều loài động vật phải khiếp sợ, đặc biệt là những loài rắn có nọc độc. Tuy nhiên, mỗi một loài sinh ra trong tự nhiên đều có một hoặc vài loài thiên địch, khắc chế lại chúng. Sau đây, chúng ta cùng tìm hiểu 5 loài chim săn mồi, khắc tinh của các loài rắn – Video Chim ăn rắn.

1 – Diều ăn rắn

2 – Cắt Cười – Chim ăn rắn

3 – Diều Hoa Miến Điện – Chim ăn rắn

4 – Ó tai / Diều ngón ngắn – Chim ăn rắn

5 – Đại Bàng Ăn Rắn Nâu – Chim ăn rắn

Link: https://loaivat.com/top-5-loai-chim-san-khac-tinh-loai-ran-chim-an-ran/

Hiện thêm