Loài Vật

Thế giới động vật

Video Ưng Xám – Shikra (Accipiter badius)

Chim Ưng xám (Accipiter badius) là một loài chim săn mồi nhỏ nhưng mạnh mẽ, được tìm thấy tại nhiều khu vực ở châu Á và châu Phi. Ở Việt Nam, chúng sinh sống khá phổ biến ở tất cả các vùng, ngoại trừ Tây Bắc. Video ưng xám

– Tên loài: Ưng xám (Accipiter badius) .
– Nguồn gốc – Phân bố: châu Á và châu Phi.
– Tập tính: Đang cập nhật.
– Sinh sản: 3-4 trứng.
– Tình trạng: Ít quan tâm (Ổn định).
– Tuổi thọ : Đang cập nhật.

Link: https://loaivat.com/ung-xam-shikra-loai-chim-san-moi-nho-be-nhung-rat-duoc-yeu-thich/

Hiện thêm