Loài Vật

Thế giới động vật

Video Ác Là Cánh Xanh

Ác là cánh xanh (Cyanopica cyanus) đây là một thành viên trong gia đình họ quạ.

 

Video Ác là cánh xanh.

– Tên loài: Ác là cánh xanh (Cyanopica cyanus).

– Nguồn gốc – Phân bố: phía đông của châu Á, bao gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, phía bắc Mông Cổ, miền nam Siberia và xuất hiện gần như hầu hết ở Trung Quốc.

– Sinh sản: 4 đến 8 trứng.

– Tình trạng: Đang cập nhật.

– Tuổi thọ: 15 năm ngoài tự nhiên, nuôi nhốt 20 năm.

 

Link: https://loaivat.com/ac-la-canh-xanh-va-tran-chien-dung-manh-voi-ran-doc-bao-ve-chim-non/

Hiện thêm