Loài Vật

Thế giới động vật

Video Bách thanh bụi đầu xám

Bách thanh bụi đầu xám (Malaconotus blanchoti) đây là một loài chim kích cỡ trung bình, được tìm thấy ở châu Phi trong các bụi rậm hoặc những khu rừng mở.

 

Video Bách thanh bụi đầu xám.

– Tên loài: Bách thanh bụi đầu xám.

– Nguồn gốc – Phân bố: châu Phi.

– Tập tính: Chim hung dữ, săn tất cả những loài vật có thể săn kể cả rắn.

– Sinh sản: 2 – 3 trứng.

– Tình trạng: không bị đe doạ.

– Tuổi thọ : 15 năm.

 

Link: https://loaivat.com/loai-chim-hung-du-bach-thanh-bui-dau-xam/

Hiện thêm