Loài Vật

Thế giới động vật

Video Báo Cheetah săn Linh dương

Ba con báo cheetah cùng hợp sức săn một con linh dương, tuy nhiên sự cố gắng của những kẻ đi săn đã không được đến đáp, linh dương quá khỏe và điều này đã giúp nó trốn thoát thành công.

Hiện thêm