Loài Vật

Thế giới động vật

Video Cá Ngựa

Cá ngựa hay Hải mã, là tên gọi chung của 46 loài cá biển nhỏ trong chi Cá ngựa (Hippocampus).

 

Video Cá ngựa hay Hải mã.

– Nguồn gốc – Phân bố: vùng nước mặn nhiệt đới và ôn đới nông trên khắp thế giới, từ khoảng 45 ° S (Nam) đến 45 ° N (Bắc).

– Sinh sản: Lên đến 1500 trứng.

– Tình trạng: Đang cập nhật.

– Tuổi thọ: Tùy thuộc vào từng loài, cá ngựa có tuổi thọ từ 1 – 5 năm.

 

Link: https://loaivat.com/ca-ngua-cach-ma-loai-vat-ky-la-nay-sinh-san/

Hiện thêm