Loài Vật

Thế giới động vật

Video Chim Cu Gáy

Chim cu gáy ( Spilopelia chinensis ) là một loài chim thuộc họ Bồ câu ( Columbidae ), chúng còn là một trong những loài chim khá quen thuộc với nông thôn Việt Nam.

 

Video chim Cu gáy.

– Nguồn gốc – Phân bố: Ấn Độ và Đông Nam Á.

– Sinh sản: ~ 2 trứng.

– Tình trạng: ít mối quan tâm.

– Tuổi thọ: 7,5 năm.

 

Link: https://loaivat.com/chim-cu-gay-nhung-su-that-thu-vi-it-nguoi-biet/

Hiện thêm