Loài Vật

Thế giới động vật

Video Chim Đen Cánh Đỏ

Chim đen cánh đỏ ( agelaius phoeniceus ), đây là một loài chim nhỏ thuộc bộ sẻ. Chúng được tìm thấy chủ yếu ở Bắc Mỹ và Trung Mỹ.

 

Video Chim đen cánh đỏ.

– Nguồn gốc – Phân bố: Bắc Mỹ và Trung Mỹ.

– Sinh sản: 3 – 4 quả trứng.

– Tình trạng: ít mối quan tâm nhất.

– Tuổi thọ: ~ 15,8 năm.

 

Link: https://loaivat.com/chim-den-canh-do-hanh-vi-bao-ve-lanh-tho-trong-mua-sinh-san/

Hiện thêm