Loài Vật

Thế giới động vật

Video Chim Đồ Tể – Treo Xác Con Mồi Trên Đầu Gai Nhọn

Video chim đồ tể – Chim Bách Thanh còn có các tên gọi khác là Chàng làng hay chim Đồ tể, có tên tiếng anh là Great Grey Shrike ( Lanius excubitor ).

 

Clip nói về loài Chim Bách Thanh / Chim đồ tể

– Tên loài: Chim Bách Thanh (Lanius excubitor)

– Nguồn gốc – phân bố: châu Âu, châu Á , Bắc Mỹ, và một số nơi khác như phía bắc Canada và Alaska.

– Tập tính: Xuyên xác con mồi vào đầu gai nhọn, rồi mới dùng mỏ xé ra ăn

– Sinh sản: 3-7 trứng.

 

Link: https://loaivat.com/chim-bach-thanh-beu-xac-con-moi-tren-ngon-gai/

Hiện thêm