Loài Vật

Thế giới động vật

Video Chim Hồng Hoàng

Hồng hoàng hay Phượng hoàng đất ( Buceros bicornis ), tại một số nơi trên thế giới chúng còn được gọi với cái tên “vua của rừng”, đây cũng là loài chim lớn nhất trong họ Hồng hoàng (Bucerotidae).

 

Video Chim Hồng hoàng

– Nguồn gốc – Phân bố: Tiểu lục địa Ấn Độ và khu vực Đông Nam Á.

– Sinh sản: 1 – 2 trứng.

– Tình trạng: Dễ bị tổn thương (gần bị đe dọa năm 2018).

– Tuổi thọ: 35 – 40 năm ngoài tự nhiên | 50 năm trong điều kiện nuôi nhốt.

 

Link: https://loaivat.com/chim-hong-hoang-va-hanh-vi-bi-an-lam-to-trong-khoang-cay-bit-kin/

Hiện thêm