Loài Vật

Thế giới động vật

Video Chim Ó Cá

Ó cá hay còn gọi là ưng biển (Pandion haliaetus) là một loài chim ăn thịt, phân bố rộng rãi thứ hai trên thế giới chỉ sau loài chim Cắt lớn (Falco peregrinus). Loài chim này được tìm thấy ở tất cả các châu lục trừ lục địa Nam Cực, tại những vùng đất có khí hậu nhiệt đới và ôn đới.

 

Video Chim Ó Cá / Ưng Biển.

– Tên loài: Ó cá / ưng biển (Pandion haliaetus)

– Nguồn gốc – Phân bố: Được tìm thấy ở tất cả các châu lục trừ lục địa Nam Cực.

– Tập tính: Là loài chim săn bắt cá.

– Sinh sản: 2 – 4 trứng.

– Tình trạng: Ít quan tâm.

– Tuổi thọ: 30 năm.

 

Link: https://loaivat.com/chim-o-ca-ung-bien-san-moi/

Hiện thêm