Loài Vật

Thế giới động vật

Video Chim Ưng Ngỗng

Chim Ưng ngỗng ( Accipiter gentilis ) là một loài chim săn mồi có kích cỡ trung bình thuộc họ ưng. Chúng được tìm thấy sinh sống rộng rãi ở nhiều khu vực ôn đới của Bắc bán cầu.

 

Video chim ưng ngỗng:

– Nguồn gốc – Phân bố: Bắc Mỹ và Âu Á.

– Sinh sản: 3 – 4 trứng / mùa.

– Tình trạng: Ít mối quan tâm nhất.

– Tuổi thọ: 27 năm (Nuôi nhốt)

 

Link: https://loaivat.com/ung-ngong-sat-thu-vung-rung-ram/

Hiện thêm