Loài Vật

Thế giới động vật

Video Chó Đẻ Nhiều Nhất

[ Video chó đẻ nhiều ] Chó thường sinh (đẻ) bao nhiêu con mỗi lứa? Và một con chó mẹ đẻ được nhiều nhất là bao nhiêu có con? Thông thường những con chó mẹ đẻ trung bình mỗi lứa khoảng từ 3 – 4 chó con. Tuy nhiên, tùy theo giống chó, kích thước, cân nặng… mà chó mẹ có thể đẻ nhiều hơn rất nhiều, kỷ lục một con chó mẹ đẻ nhiều nhất được 24 chó con.

 

10. St. Bernard

9. Boxer /Chó võ sĩ / Chó Boóc-xơ

8. Great Pyrenees /Chó núi Pyrénées / Chó gấu

7. Pitbull

6. Belgian Malinois / Chó chăn cừu Bỉ (Canis lupus familiaris)

5. Dogo Argentino / Ngao Argentina

4. Great Dane

3. Doberman Pinscher

2. Labrador Retriever / Lab

1. Dalmatian / Chó đốm

Link: https://loaivat.com/top-10-giong-cho-de-nhieu-nhat/

Hiện thêm