Loài Vật

Thế giới động vật

Video Cò Trắng Đi Săn Ở Vùng Đầm Lầy

Một con cò trắng đi săn mồi ở khu đầm lầy, nó dần bước xuống nước, nước ngày càng sâu, bên cạnh còn xuất hiện thêm một con rắn…

Hiện thêm