Loài Vật

Thế giới động vật

Video Cú Sừng Lớn

Cú sừng lớn ( Bubo virginianus ), đây là một loài cú bản địa của Châu Mỹ. Chúng còn là loài cú nặng nhất còn tồn tại ở Trung và Nam Mỹ.

 

Video Cú sừng lớn

– Nguồn gốc – Phân bố: Châu Mỹ.

– Sinh sản: 1 – 6 trứng.

– Tình trạng: ít mối quan tâm.

– Tuổi thọ: Trung binh ~13 năm.

 

Link: https://loaivat.com/cu-sung-lon-loai-cu-nang-nhat-o-trung-nam-my/

Hiện thêm