Loài Vật

Thế giới động vật

Video Cua Đỏ Đảo Giáng Sinh

[ Video Cua đỏ Đảo Giáng Sinh ] ( gecarcoidea natalis ) đây là một loài cua đất đặc hữu tại Đảo Giáng Sinh và quần đảo Cocos ở Ấn Độ Dương.

 

Video Cua đỏ Đảo Giáng Sinh.

– Nguồn gốc – Phân bố: đây là một loài cua đất đặc hữu tại Đảo Giáng Sinh và quần đảo Cocos ở Ấn Độ Dương.

– Sinh sản: Đang cập nhật.

– Tình trạng: Đang cập nhật.

– Tuổi thọ: 20 – 30 năm.

 

Link: https://loaivat.com/cua-do-dao-giang-sinh-bi-an-dan-cua-hang-trieu-con-di-cu/

Hiện thêm