Loài Vật

Thế giới động vật

Video Đại Bàng Biển Bụng Trắng

Video Đại bàng biển bụng trắng hay Đại bàng biển ngực trắng, đây là một loài chim săn mồi lớn trong gia đình họ Ưng.

 

Clip nói về loài Chim săn mồi Đại bàng biển bụng trắng / Đại bàng biển ngực trắng (Haliaeetus leucogaster).

– Nguồn gốc – Phân bố: Ấn Độ và Sri Lanka đến Đông Nam Á, Úc…

– Sinh sản: ~ 2 trứng.

– Tình trạng: ít mối quan tâm nhất.

– Tuổi thọ: 30 năm.

 

Link: https://loaivat.com/dai-bang-bien-bung-trang-bac-thay-san-moi-tren-mat-nuoc/

Hiện thêm