Loài Vật

Thế giới động vật

Video Đại Bàng Cá Châu Phi

Đại bàng cá châu Phi ( Haliaeetus vocifer ) đây là một loài đại bàng lớn được tìm thấy tại bất kỳ nơi nào có nước ở châu Phi hạ Sahara, nơi mà chúng có thể tìm thấy một nguồn thức ăn dồi dào. Chúng còn là loài chim quốc gia của Namibia, Zimbabwe, Zambia và Nam Sudan.

 

Video Đại Bàng Cá Châu Phi.

– Tên loài: Đại bàng cá châu Phi (Haliaeetus vocifer)

– Nguồn gốc – Phân bố: Châu Phi hạ Sahara.

– Tập tính: Là loài đại bàng ăn cá.

– Sinh sản: 1 – 3 trứng.

– Tình trạng: Ít quan tâm.

– Tuổi thọ: 12 đến 24 năm.

 

Link: https://loaivat.com/dai-bang-ca-chau-phi-sat-thu-san-moi-tren-mat-nuoc/

Hiện thêm