Loài Vật

Thế giới động vật

Video Đại Bàng Hoàng Đế Tây Ban Nha

Đại bàng hoàng đế Tây Ban Nha ( Aquila adalberti ), đây là một loài chim săn mồi to lớn sắp nguy cấp. Chúng có kích thước tương tự như loài chim anh em của chúng, đại bàng hoàng đế phương đông.

 

Video Đại bàng hoàng đế Tây Ban Nha ( Aquila adalberti ).

– Nguồn gốc – Phân bố: Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha.

– Sinh sản: từ 2 – 3 quả trứng.

– Tình trạng: Sắp nguy cấp.

– Tuổi thọ: 31 – 40 năm.

 

Link: https://loaivat.com/dai-bang-hoang-de-tay-ban-nha-loai-chim-san-moi-hiem-nhat-the-gioi/

Hiện thêm