Loài Vật

Thế giới động vật

Video Đại Bàng Núi / Diều Núi

Đại bàng núi (Nisaetus nipalense), hay còn được gọi là Diều núi. Chúng được tìm thấy ở Đông Nam Á, Trung Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Mã Lai, Ấn Độ, Nepal, Sri Lanka, Nhật Bản và Việt Nam. Ở mỗi vùng chúng đều có một chút khác biệt.

 

Video Đại bàng núi – Video diều núi / Vua của loài chim.

– Tên loài: Đại bàng núi (Nisaetus nipalense).

– Nguồn gốc – Phân bố: Đông Nam Á: Trung Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Mã Lai, Ấn Độ, Nepal, Sri Lanka, Nhật Bản và Việt Nam.

– Tập tính: Sinh sống trong rừng sâu, hoang sơ.

– Sinh sản: 1 trứng.

– Tình trạng: Ít quan tâm (suy giảm).

– Tuổi thọ : Đang cập nhật.

 

Link: https://loaivat.com/dai-bang-nui-vua-cua-cac-loai-chim-chim-san-moi-dieu-nui/

Hiện thêm