Loài Vật

Thế giới động vật

Video Dế Trũi

Dế trũi (Gryllotalpidae) còn được gọi với tên dế nhũi hay dế dũi, là một loài côn trùng sinh sống phổ biến ở mọi châu lục ngoại trừ Nam cực, nhưng vì là loài sinh hoạt về đêm và dành gần như tất cả thời gian của mình dưới lòng đất, trong các hệ thống đường hầm, nên chúng hiếm khi được con người nhìn thấy.

 

Video Dế trũi (Dế nhũi – Dế dũi).

– Tên loài: Dế trũi (Gryllotalpidae).

– Nguồn gốc – phân bố: Khắp các châu lục trừ Nam cực.

– Tập tính: Đào hang dưới đất.

– Sinh sản: 25 đến 60 trứng.

– Tình trạng: Đang cập nhật.

– Tuổi thọ : Đang cập nhật.

 

Link: https://loaivat.com/de-trui-su-dung-thuat-don-tho-am-anh-nha-nong/

Hiện thêm