Loài Vật

Thế giới động vật

Video Đớp Ruồi Bạo Chúa Đuôi Lạ

Đớp Ruồi Bạo Chúa Đuôi Lạ (alectrurus risora) đây là một loài chim thuộc họ Đớp ruồi bạo chúa. Chúng được tìm thấy ở phía đông bắc Argentina, Paraguay, Uruguay và ba địa phương nhỏ tách biệt ở miền nam Brazil.

 

Video Đớp Ruồi Bạo Chúa Đuôi Lạ.

– Tên loài: Bạo chúa đuôi lạ (alectrurus risora).

– Nguồn gốc – Phân bố: phía đông bắc Argentina , Paraguay , Uruguay và ba địa phương nhỏ tách biệt ở miền nam Brazil .

– Tập tính: Đang cập nhật.

– Sinh sản: ~ 3 trứng.

– Tình trạng: Nguy cơ tuyệt chủng cao.

– Tuổi thọ : Đang cập nhật.

 

Link: https://loaivat.com/dop-ruoi-bao-chua-duoi-la/

Hiện thêm