Loài Vật

Thế giới động vật

Video Gà Tây Bụi Rậm Úc

Gà tây bụi rậm Úc ( Alectura lathami ), Được tìm thấy chủ yếu ở miền đông Úc từ bắc Queensland đến khu vực Bờ biển phía Nam của New South Wales.

 

Video Gà tây bụi rậm Úc.

– Tên loài: Gà tây bụi rậm Úc ( Alectura lathami ).

– Nguồn gốc – Phân bố: miền đông Úc từ bắc Queensland đến khu vực Bờ biển phía Nam của New South Wales.

– Tập tính: Là loài chim mặt đất, bay kém, làm tổ trên mặt đất, ấp trứng bằng địa nhiệt.

– Sinh sản: 16 – 24 trứng.

– Tình trạng: Đang cập nhật.

– Tuổi thọ: ~ 10 năm.

 

Link: https://loaivat.com/ga-tay-bui-ram-uc-va-cach-ma-chung-tao-ra-cai-to-khong-lo/

Hiện thêm