Loài Vật

Thế giới động vật

Video Loài Muỗi

Loài côn trùng nhỏ đã tồn tại trên hành tinh của chúng ta khoảng 170 triệu năm. Chúng có một đôi cánh vảy, một đôi cánh cứng, thân mỏng, các chân dài. Muỗi đực hút nhựa cây và hoa quả để sống và con đực chỉ sống từ 5 – 7 ngày cũng có loài sống từ 10 – 15 ngày, muỗi cái hút thêm máu người để tổng hợp protein và tạo trứng, chúng còn hút máu của các loài động vật có xương sống, rất may là chúng chỉ sống được khoảng 2 tháng.

 

Video loài Muỗi

– Tên loài: Muỗi ( Culicidae )

– Nguồn gốc – Phân bố: Đang cập nhật.

– Tập tính: Muỗi cái hút máu người và động vật để sống.

– Sinh sản: 100 – 200 trứng.

– Tình trạng: Đang cập nhật.

– Tuổi thọ : Cái: 42 – 56 ngày (Trưởng thành), Đực: 10 ngày (Trưởng thành).

 

Link: https://loaivat.com/loai-muoi-nhung-mon-an-duoc-che-bien-tu-muoi/

Hiện thêm