Loài Vật

Thế giới động vật

Video Loài vật kỳ lạ phun nước để tự vệ

Video Loài vật kỳ lạ phun nước để tự vệ

Đoạn video quay lại cảnh một con “giun”, tên đầy đủ là giun ruy băng, hoặc sâu ruy băng, tên tiếng anh là   Ribbon worm, tên khoa hoạc là Nemertea. Loài vật này khi bị kích động nó đã phun ra một chất dịch màu trắng như mạng nhện để tự vệ…

Hiện thêm