Loài Vật

Thế giới động vật

Video Lửng Mật Và Chồn Sói

Lửng mật – Honey badger và Chồn sói – Wolverine, khá khác nhau mặc dù cả hai đều thuộc họ chồn ( Mustelidae ). Video Lửng mật và Chồn sói

Cũng giống như các loài chồn khác, chúng đều có năm ngón chân trên mổi bàn chân và sử dụng mùi xạ hương để đánh dấu vùng lãnh thổ, thu hút bạn tình và cả để tự vệ.

Lửng mật và chồn sói, sinh sống trong những môi rất khác nhau. Chồn sói tồn tại và đấu tranh ở những vùng đất hoang dã nhất. Chúng còn được biết đến về sự hung dữ, cơ chế phòng ngự đặc biệt và sự háu ăn đến khó tin.

 

Lửng mật.

– Tên loài: Lửng mật ( Mellivora capensis )

– Nguồn gốc – Phân bố: Châu phi, Tây Nam Á và các tiểu lục địa Ấn Độ.

– Tập tính: Hiếu chiến, không sợ hãi, ăn mật, ăn rắn.

– Sinh sản: 1-2 con.

– Tình trạng: Ít quan tâm.

– Tuổi thọ : ~24 năm.

 

Chồn sói

Clip nói về hai loài Chồn sói – Wolverine.

– Nguồn gốc – Phân bố: Bắc bán cầu.

– Sinh sản: ~ 3 con.

– Tình trạng: ít mối quan tâm nhất.

– Tuổi thọ: 8 – 10 năm.

Link: https://loaivat.com/chon-soi-dau-voi-lung-mat-ke-nao-se-chien-thang/

 

 

Hiện thêm