Loài Vật

Thế giới động vật

Video Mòng Biển Xira Chân Đen

Mòng biển xira chân đen (Rissa tridactyla) là một loài chim ven biển, xuất hiện ở vùng biển bắc Thái Bình Dương và bắc Đại Tây Dương, phổ biến nhất là ở Bắc Mỹ và Châu Âu.

 

Video Mòng Biển Xira Chân Đen.

– Tên loài: Mòng biển xira chân đen (Rissa tridactyla).

– Nguồn gốc – Phân bố: vùng biển bắc Thái Bình Dương và bắc Đại Tây Dương, phổ biến nhất là ở Bắc Mỹ và Châu Âu.

– Sinh sản: 1 – 2 trứng hiếm khi là 3.

– Tình trạng: dễ bị tổn thương trên toàn cầu.

– Tuổi thọ: ~20 năm.

 

Link: https://loaivat.com/mong-bien-xira-chan-den-va-cuoc-tan-cong-cua-dai-bang-bien-stellers/

Hiện thêm