Loài Vật

Thế giới động vật

Video Người Dân Bắt Trăn Khổng Lồ Anaconda

Trăn xanh Nam Mỹ hay còn gọi là Trăn anaconda, Trăn boa nước (Eunectes murinus). Đây là một loài rắn nước khổng lồ không có nọc độc trong họ trăn Nam Mỹ, chúng cũng là loài rắn nặng nhất và lớn nhất còn tồn tại.

 

Link: https://loaivat.com/tran-xanh-nam-my-anaconda-loai-tran-to-lon-dang-so-nhat-hanh-tinh/

Hiện thêm