Loài Vật

Thế giới động vật

Video Ô Tác Lớn

Ô tác lớn ( Otis tarda ) đây là một loài chim trong gia đình Ô tác. Chúng được tìm thấy tại các đồng cỏ, vùng đất nông nghiệp ở miền nam – trung châu Âu và trên khắp các khu vực châu Á ôn đới.

 

Video Ô tác lớn.

– Tên loài: Ô tác lớn ( Otis tarda )

– Nguồn gốc – Phân bố: miền nam – trung châu Âu.

– Tập tính: chim mặt đất.

– Sinh sản: 1-3 trứng.

– Tình trạng: Sắp nguy cấp (Giảm sút).

– Tuổi thọ : ~10 năm, có thể sống đến 15 năm hoặc hơn.

 

Link: https://loaivat.com/o-tac-lon-thay-doi-hinh-dang-xua-duoi-ke-thu/

Hiện thêm