Loài Vật

Thế giới động vật

Video Phàn tước Âu Á

Phàn tước Âu Á ( Remiz pendulinus ), đây là một loài chim dạng sẻ nhỏ và khá tròn trịa, xuất hiện tại các vùng đất ngập nước, trong các bụi liễu vem sông và đồng cỏ.

 

Clip nói về loài chim Phàn tước Âu Á ( Remiz pendulinus ).

– Nguồn gốc – Phân bố: châu Âu và phía tây châu Á.

– Sinh sản: 5 – 8 trứng.

– Tình trạng: ít mối quan tâm.

– Tuổi thọ: 3 – 5 năm.

 

Link: https://loaivat.com/phan-tuoc-au-a-lam-to-co-loi-vao-gia-danh-lua-ke-san-moi/

Hiện thêm