Loài Vật

Thế giới động vật

Video Qụa Núi Cánh Trắng

Video Qụa núi cánh trắng ( Corcorax melanorhamphos ) đây là một loài chim khá độc đáo với cách xây tổ bằng bùn khéo léo, tạo những cái tổ như những cái chén chắc chắn trên cây.

 

Video Qụa núi cánh trắng ( Corcorax melanorhamphos ).

– Nguồn gốc – Phân bố: Úc.

– Sinh sản: từ 3 – 5 quả trứng.

– Tình trạng: Đang cập nhật.

– Tuổi thọ: 17,6 năm.

 

Link: https://loaivat.com/qua-nui-canh-trang-va-nhung-cai-to-hinh-chen-tren-cay/

Hiện thêm