Loài Vật

Thế giới động vật

Video Tôm Mũ Ni

Tôm mũ ni còn được gọi với cái tên khác là Tôm vỗ dẹp trắng. Gọi là “tôm vỗ” bởi vì khi gặp nguy hiểm chúng thường xòe phần đuôi ra và đập vào thân rất mạnh để hù dọa kẻ thù.

 

Video Tôm mũ ni ( Parribacus antarcticus ).

– Nguồn gốc – Phân bố: Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Nam Thái Bình Dương.

– Sinh sản: Đang cập nhật.

– Tình trạng: Đang cập nhật.

– Tuổi thọ: Đang cập nhật.

 

Link: https://loaivat.com/tom-mu-ni-loai-tom-song-theo-nhom-nho/

Hiện thêm