Loài Vật

Thế giới động vật

Video Trăn Xanh Nam Mỹ [Anaconda]

Trăn xanh Nam Mỹ hay còn gọi là Trăn anaconda, Trăn boa nước (Eunectes murinus). Đây là một loài rắn nước khổng lồ không có nọc độc trong họ trăn Nam Mỹ, chúng cũng là loài rắn nặng nhất và lớn nhất còn tồn tại.

Video Trăn xanh Nam Mỹ [anaconda]

– Tên loài: Trăn anaconda (Eunectes murinus).

– Nguồn gốc – Phân bố: Phía bắc Nam Mỹ, Venezuela, Colombia, Ecuador, Brazil, đông bắc Peru, bắc Bolivia, Guyana và Trinidad.

– Sinh sản: 20 – 40 con.

– Tình trạng: Đang cập nhật.

– Tuổi thọ: 30 năm (Nuôi nhốt).

 

Link: https://loaivat.com/tran-xanh-nam-my-anaconda-loai-tran-to-lon-dang-so-nhat-hanh-tinh/

Hiện thêm