Loài Vật

Thế giới động vật

Video Trĩ Sao Lớn

Trĩ sao lớn (Argusianus argus) đây là một loài gà lôi với cái đuôi rất dài và vũ điệu tán tỉnh vô cùng độc đáo.

 

Video Trĩ sao lớn

– Nguồn gốc – Phân bố: Trĩ sao lớn có nguồn gốc từ các khu rừng nhiệt đới ở Borneo, Sumatra và Bán đảo Malay của khu vực Đông Nam Á.

– Sinh sản: 2 quả trứng.

– Tình trạng: gần bị đe dọa.

– Tuổi thọ: 15 năm.

 

Link: https://loaivat.com/tri-sao-lon-vu-dieu-tan-tinh-me-hoac/

Hiện thêm