Loài Vật

Thế giới động vật

Video Tước Mào Vàng

Tước mào vàng (Regulus regulus) là một loài chim chuyền dạng sẻ rất nhỏ trong họ tước mào (Regulidae).

 

Video Tước mào vàng.

– Nguồn gốc – Phân bố: Tước mào vàng sinh sống phổ biến ở khu vực Âu-Á, chúng sinh sản từ Macaronesia đến Nhật Bản.

– Sinh sản: 6 – 13 trứng.

– Tình trạng: Ít mối quan tâm.

– Tuổi thọ: ~ 2 – 3 năm.

 

Link: https://loaivat.com/tuoc-mao-vang-loai-chim-nho-nhat-chau-au/

Hiện thêm