Loài Vật

Thế giới động vật

Video Ưng Đen Trắng

Ưng đen trắng (Spizaetus melanoleucus) đây là một loài chim săn mồi thuộc họ Ưng (Accipitridae). Chúng được tìm thấy trên khắp một phần lớn của châu Mỹ nhiệt đới, từ miền nam Mexico đến miền bắc Argentina.

 

Video Ưng đen trắng.

– Tên loài: Ưng đen trắng (Spizaetus melanoleucus)

– Nguồn gốc – Phân bố: Châu Mỹ nhiệt đới, từ miền nam Mexico đến miền bắc Argentina.

– Tập tính: Đang cập nhật.

– Sinh sản: 1 trứng.

– Tình trạng: Ít quan tâm (Suy giảm).

– Tuổi thọ: ~ 42 năm (Nuôi nhốt).

 

Link: https://loaivat.com/chim-san-moi-ung-den-trang/

Hiện thêm