Loài Vật

Thế giới động vật

Khoảnh khắc: Một con sóc xám đang kiếm ăn trên cây