Loài Vật

Thế giới động vật

Video Vẹt Mào Hồng

Vẹt mào hồng ( Lophochroa leadbeateri ) còn được gọi là vẹt đuôi dài hoặc vẹt đuôi hồng. Đây là một loài vẹt tuyệt đẹp, với bộ lông hồng trắng cộng thêm cái mào nổi bật trên đỉnh đầu.

 

Video Vẹt mào hồng.
– Tên loài: Vẹt mào hồng (Lophochroa leadbeateri).
– Nguồn gốc – Phân bố: Loài đặc hữu ở Úc.
– Tập tín: Đang cập nhật.
– Sinh sản: 2 – 3 trứng.
– Tình trạng: Ít quan tâm.
– Tuổi thọ : ~ 60 năm.

 

Link: https://loaivat.com/vet-mao-hong-loai-vet-dep-nhat/

Hiện thêm