Loài Vật

Thế giới động vật

Video Qụa Gáy Xám Phương Tây

Video Qụa Gáy Xám Phương Tây ( Coloeus monedula ).

– Nguồn gốc

– Phân bố: Châu Âu, Tây Á, Bắc Phi.

– Sinh sản: 3 – 8 trứng.

– Tình trạng: Ít quan tâm nhất.

– Tuổi thọ: 20 năm ( tự nhiên ).

Link: https://loaivat.com/qua-gay-xam-phuong-tay/

Hiện thêm